Informacja o pracy kina w okresie świętecznym

t27 Marzec 2018

30 marca - 1 kwietnia - kino nieczynne
2 kwietnia - kasa kina czynna od godz. 12:00